Địa chỉ: Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Việt Thống

Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh